Kinderkankerfonds

Jaarlijks krijgen ongeveer 220 kinderen in België kanker. Dat is 1 op 10 000. Meer dan de helft is jonger dan 5 jaar. Leukemie is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Daarna komen hersentumoren en klierkanker. Kanker bij kinderen kan zich ook ontwikkelen in de nier en bijnier, de spieren, het bot, …

Voor de behandeling van kanker bij kinderen kan men gebruik maken van chemotherapie, chirurgie en bestraling. Op deze manier lukt het om meer dan 70% van de kinderen te genezen. De behandeling duurt lang en gaat gepaard met ernstige bijwerkingen zoals haarverlies, misselijkheid en verlaagde weerstand. Het kind wordt geconfronteerd met ongemak en pijn. Ouders gaan gebukt onder angst, onzekerheid en gevoelens van onmacht. Om kinderen en ouders te motiveren om dit vol te houden en om de behandeling draaglijk te maken is veel extra zorg nodig. Dankzij de v.z.w. Kinderkankerfonds kunnen we die extra zorg bieden.

Dit fonds zorgt ondermeer voor:

  • extra verpleegkundigen op de kinderkankerafdeling 3K6;
  • het thuiszorgproject Koester (verpleegkundige en logistieke steun);
  • bijkomende medische ondersteuning op de afdeling 3K6 en in Koester;
  • thuisonderwijs;
  • een spelo-, biblio- en videotheek in het ziekenhuis;
  • de aankoop van materiaal (telefoon, televisie, video, intercom, …);
  • uitstapjes en vakantiekampen voor de kinderen en adolescenten;
  • financiële steun aan patiënten;

In samenspraak met de vzw Kinderkankerfonds werd onze schenking besteed voor de inrichting van een speeltuin, verbonden aan de kinderkliniek.