Neonatologie UZ Gent

Ongeveer 4% van alle pasgeborenen komen terecht op een NIC-dienst of een Intensieve Zorgen dienst voor Pasgeborenen.

De NIC-dienst UZ Gent telt 32 erkende intensieve bedden en heeft gemiddeld een 500 tal opnames per jaar. Wij fungeren als een regionaal verwijscentrum en hebben samenwerkingsakkoorden met een 40tal perifere ziekenhuizen. Voor Vlaanderen zijn wij een erkend centrum voor de open hartchirurgie bij pasgeborenen.

Een 60% van onze baby’s is prematuur geboren en 40% zijn voldragen baby’s. Opnameredenen zijn voornamelijk vroeggeboorte, aangeboren afwijkingen (o.a. hartgebrek), longproblemen, infecties, neurologische problemen, geboortetrauma en stofwisselingsziekten. In al deze gevallen gaat het om ernstig zieke baby’s waarvan ongeveer een 8% overlijdt.De meeste opnames gebeuren in 75% à 80% van de gevallen binnen de 24u na geboorte. Hierdoor verloopt het opbouwen van een hechtingsband met de baby voor de ouders heel wat moeilijker en in het bijzonder voor de mama. Ouders hebben dan ook soms het gevoel van zeer weinig voor hun zieke baby te kunnen doen en het geven van moedermelk (borstvoeding is dikwijls onmogelijk bij de ernstig zieke baby) is voor hen een zeer belangrijk doel op zich. De stress rond de opname en het verblijf van hun zwaar zieke baby werkt echter eerder remmend naar de productie van moedermelk toe en het is dan ook belangrijk dat wij de mama daarbij zoveel mogelijk ondersteuning bieden. Deze ondersteuning betekent ook kunnen afkolven bij ons op dienst in de meest optimaal mogelijke omstandigheden.

Ondanks het feit dat we een intensieve zorgendienst zijn, proberen we toch aandacht te hebben voor een warm menselijk klimaat en een kindvriendelijke omgeving. Ouderparticipatie is in onze vooral technische wereld van veel apparatuur niet altijd gemakkelijk te realiseren en wordt vooral door de verpleegkundige equipe sterk nagestreefd. Comfortzorg voor de pasgeborene heeft dan ook de laatste jaren meer en meer onze aandacht gekregen.

Daarom wordt de schenking besteedt aan de inrichting van een comfortabele afkolfruimte voor de mama’s en aan de aankoop van comfortmateriaal om de baby’s goed te kunnen positioneren in de couveuse wat hun psychomotorische ontwikkeling ten goede komt.