2004

Go Open Air Live Events vzw, kortweg GOAL Events vzw, werd opgericht op 9 september 2004. De stichtende leden waren Frank Jolie (Zelzate), Eric Daneels (Gentbrugge), Dirk Strubbe (Zelzate), Patrick van Damme (Ertvelde), Joris De Smedt (Kalken), Christophe van Loo (Sint-Amandsberg), Guy Jolie (Oostakker) en Steven De Plu (Heusden).

De statuten van de vzw, met ondernemingsnummer 867.815.547, werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2004.

Goal Events vzw heeft tot doel:

  • de organisatie van culturele, sportieve of sociale evenementen van eender welke aard, voor een breed publiek
  • de promotie van sport in het algemeen en jeugdsport in het bijzonder
  • het ondersteunen van activiteiten van sportieve en socio-culturele verenigingen
  • het bevorderen van uitwisselingsprogramma’s van organisaties of instellingen met een sociale, sportieve, culturele of educatieve doelstelling