Vereniging voor Spina Bifida & hydrocephalus

De vereniging is ontstaan in 1979 als zelfhulpgroep van en voor mensen met Spina Bifida en hun families. In 1981 kreeg de zelfhulpgroep een juridische structuur onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).De missie van de vereniging is:

De kwaliteit van leven en zorg verbeteren voor mensen met Spina Bifida en door primaire preventie de incidentie van Spina Bifida te verminderen.

Het doel van onze vereniging is:

  • maximaal bijdragen tot de maatschappelijke integratie van elke individu met Spina Bifida en/of hydrocephalus
  • de belangen van individueel leden alsook de gemeenschappelijke belangen te verdedigen
  • initiatieven nemen en diensten verlenen in functie van de noden en behoeften van de leden

Ons aanbod is:

  • Informeren : De vereniging richt zich tot personen met Spina Bifida, professionelen, geïnteresseerden in de problematiek, ziekenhuisdiensten, medisch pedagogische instellingen.
  • Instrueren : De vereniging helpt daadwerkelijk ouders en kinderen met al hun vragen en organiseert specifieke activiteiten met het doel de zelfredzaamheid in de ruimste zin van het woord te stimuleren.
  • Communiceren : Lotgenotencontact is belangrijk voor éénieder die ervaring wenst te delen met lotgenoten. Lotgenoten begrijpen ten volle wat het betekent te leven met Spina Bifida.
  • Deze leercontacten zijn belangrijke leerervaringen.